Teton Pass Roadhouse in Snow

Teton Pass Roadhouse in Snow
1991. 3801.032
$15